Wednesday, July 07, 2004

دانستني هاي سكسي


سكس براي بار اول (قسمت سوم)
اغلب اوغات بهتر است كه دختران جوان سكس را تا انجام آن با شريكشان به تعويق بياندازند. دليل اينكه دختران جوان بايد سكس را به تعويق بياندازند اينست كه جامعه آنها را براي آن بخوبي آماده نمي‌كند و به اين دليل نيست كه صبر كردن براي آنان يك امر طبيعي است. ما معمولاَ توسعة سكسي دختران را در هنگام تولد قطع مي‌كنيم و آنرا تا سن هجده سالگي و زمان ازدواج آنها به تعويق مي‌اندازيم. وقتي ما بسوي جنسيت آنان بازمي‌گرديم، با عجله به سوي آن مي‌رويم. شايد ما از آنان انتظار داريم كه در شب عروسي كاملاَ سكسي باشند. موقعي كه يك دختر نوجوان علاقه نسبت به جذب سكس شريك خود دارد، دليلش بكار گرفتن دخول و آميزش است، حتي اگر او فعاليتهاي سكسي ديگري براي به تعويق انداختن آن انجام دهد، اين عمل به زودي روي خواهد داد. در هنگام توسعة سكسي يك دختر كه در سن بين ده تا پانزده سالگي شروع مي‌شود، ممكن است او اولين بار دخول را تجربه كند

زناني كه در سنين كم فعاليت سكسي خود را شروع كرده‌اند آرزو مي‌كنند كه اي كاش بيشتر صبر مي‌كردند حتي اگر تجربيات اوليه آنان احساس مثبتي هم در آنان بوجود آورده باشد. بيشتر آنان به عقب مي‌نگرند و مي‌فهمند كه آن موقع كه آنان فعاليت سكسي را شروع كردند آمادگي براي آن را نداشته‌اند. دليل آنها اين است كه در آن زمان آنا اطلاعات كافي در مورد سكس نداشته‌اند و در نتيجه برايشان لذت بخش نبوده است. آنها حتي مهارتهاي سكسيشان را تا پنج، ده و يا بيست سال پس از اينكه شروع به آميزش كردند، توسعه ندادند. آنها ممكن است كه استمنا نكرده باشند و استمناي دوطرفه و سكس دهاني را هم بصورت سرسري انجام بدهند. آنها به اين دليل كه فكر كردند مهارتهاي اساسي لازم نيستند، آنها را كامل توسعه ندادند. ماداميكه آنان از سكس در سطح عاطفي لذت مي‌بردند، ارگاسم اتفاق نمي‌افتاده

من دوست داشتم به همة زنان بگويم كه اين نوشته‌ها را وقتي كه شروع به كاوش سكس خود با شريكشان كردند، دقيق بخوانند، اما نمي‌گويم. اين بستگي به خواسته‌هاي هر شخص دارد. اگر والدين به شما اجازه بدهند كه از زمان بچگي سكسي باشيد، شما قبل از اينكه بتوانيد اين نوشته‌ها را بخوانيد سكسي خواهيد بود. به بيان ديگر اگر شما در خانواده يا جامعه‌اي زندگي كنيد كه به زنان جوان اجازة سكسي بودن ندهد، انشعابات سكسي شدن شما، بدون توجه به آنچه شما آرزو مي‌كنيد، بيش از آنچه براي شما خوب باشد، برايتان دردناك است. گاهي اوقات حتي اگر سكس اشتباه نباشد، درست هم نيست

هر زن بايد بدون خودخواهي، حقوق خود در سكس را مشخص كند. اگر شما مطمئن تيستيد كه آيا آماده هستيد، شما آماده نيستيد و بايد صبر كنيد. يقيناَ براي يك زن جوان سخت نيست كه تا بيست سالگي صبر كند تا كاوش سكسي خود را با شريكش انجام دهد. چون هميشه در جامعه خطراتي وجود دارد، يعني انتقال بيماريهايي چون ايدز، براي يك زن بهتر است كه صبر كند. من به دختران نوجوان نمي‌گويم كه با شريكشان سكس نداشته باشند، فقط راه عاقلانه را انخاب كنند اگر تصميم به اين كار داشتند. هر دختري بايد اين تصميم را در زندگي اتخاذ كند

بطور قطع، موقعيتهايي وجود دارد كه يك زن جوان نبايد از نظر سكسي فعال بشود. دليلي براي يك زن جوان نيست كه او احساس كند كه او بايد براي سكس بكار گرفته بشود. اگر او اين راه را احساس كند، اشتباهات وحشتناكي در اين موقعيت مرتكب مي‌شود. اگر كسي به شما بگويد شما بايد يا شما مجبور هستيد، شما نبايد اجبار را بپذيريد. بطور قطع دليلي ندارد كه شما مجبور به داشتن دوره‌هاي سكسي باشيد. شما فقط بايد به اين دليل سكس داشته باشيد به اين دليل كه شما مي‌خواهيد آنرا كاوش كنيد، و به اين دليل كه مي‌خواهيد لذت سكسي را هم بدهيد و هم دريافت كنيد

اگر شريك يك زن جوان و يا دوستانش واقعاَ علاقه‌مند به او است و به او احترام مي‌گذارد و عاشق او است، هرگز آنها او را مجبور به فعال بودن سكسي نمي‌كنند. عشق آخرين دليل باري داشتن رابطة سكسي است. اگر شريك شما واقعاَ عاشق شما باشد، از شما نمي‌خواهد كه از نظر سكسي فعال باشيد، قبل از آنكه شما آماده باشيد. اگر در موقعيتي شما احساس راحتي كامل نمي‌كنيد، اين چيز درستي نيست و شما بايد خود را از او دور كنيد. روية كار دختران اين است كه آنها براي برانگيختگي نياز به كسي دارند كه آنها را از نظر عاطفي ساپورت كند. در نبود اين شخص، آنها بيشتر تمايل به داشتن رابطة سكسي پيدا مي‌كنند، حتي اگر بدانند كه نبايد اين كار را بكنند. پدر و مادر و مراقبت كننده‌هاي ابتدايي، در زندگي دختران جوان خيلي ضروري هستند

اگر يك دختر جوان تصميم بگيرد كه آميزش مهبلي را كاوش كند، زمان واقعي و سني كه او بايد اين كاوش را انجام دهد چه موقع است؟ اگر يك كسي در تسلسل توسعه بخواهد آميزش مهبلي را كشف كند، من به مسايل بالا توجه مي‌دهم، او احتمالاَ براي آميزش مهبلي بكار گرفته مي‌شود وقتي به بلوغ مي‌رسد، زمانيكه كاراكترهاي ثانويه آنان فعال مي‌شود و توجه مردان مسن‌تر را جلب مي‌كند. از آنجائيكه او براي سالهاي زيادي از نظر سكسي فعال است، او احتمالاَ از نظر فيزيكي و فكري نيز براي انجام آن آماده است. علاوه بر اين، غير قانوني بودن اين امر در جامعه باعث حاملگي دختران جوان و احتمالاَ افزايش شمار مرگ و مير مادران و كودكان مي‌شود. ماداميكه دختران زيادي قاعدگي را در سن ده سالگي شروع مي‌كنند، بدن آنان و فكرشان، آمادگي براي آبستن شدن را ندارد. بكار گرفته شدن در آميزش مهبلي، وقتي كه كشش بيولوژيكي تكامل نيافته است، يك نظر خوب نيست. يك فرد بايد دانش كافي در مورد آن داشته باشد، اگرچه دختران نوجوان كشش قوي سكسي دارند كه اغلب نمي‌توان از آن چشم‌پوشي كرد. اغلب ما به شوخي مي‌گوئيم كه پسران نوجوان يك كارخانة متحرك هورمون هستند، در حاليكه دختران نوجوان نيز در همين وضعيت هستند

هر شخصي كه مي‌خواهد آميزش مهبلي داشته باشد چه زن چه مرد بايد ابتدا از خود بپرسد كه آيا مي‌خواهد كه با شريكش يك كودك داشته باشند. اين موضوع براي تمام زنان و مرداني كه در سن آمادگي براي توليد مثل هستند صدق مي‌كند. حامله شدن يك معجزه براي اكثريت نوجوانان و زنان نيست. نوجوانان و زنان زيادي هستند كه خيلي بارورند و آماده براي آبستن شدن. اگر يك نوجوان كه دوره‌هاي قاعدگي در او شروع مي‌شود اجازة ورود اسپرم را به درون مهبل يا فرج خود بدهد، در صورتي كه از روشهاي كنترل حاملگي استفاده نكرده باشد، مي‌تواند حامله بشود. بعضي از زنان و نوجوانان در همان اولين باري كه دخول دارند حامله مي‌شوند و مواردي كه بدون دخول نيز حاملگي رخ مي‌دهد كمياب نيست. حتي در مواردي كه كنترل حاملگي انجام مي‌شود، كه اشخاص كم تجربه ممكن است كمتر اين كار را بكنند، هنوز هم شانس حاملگي وجود دارد. هيچيك از روشهاي كنترل حاملگي صد در صد نيستند. اگر شما بدانيد كه نمي‌خواهيد كه يك نوزاد و كسي كه در زندگي‌تان اثر نامطلوب داشته باشد، داشته باشيد، ممكن است كه خود شما انتخاب كنيد كه با شريكتان آميزش مهبلي نداشته باشيد. عموماَ زنان در مدرسه و دانشگاه حاملگي را خيلي ناخواسته در مي‌يابند. اگر شما هم نمي‌خواهيد كه كودك داشته باشيد، شايد بهتر است كه آميزش مهبلي نداشته باشيد

مواردي مي‌توانند با هم تركيب بشوند كه باعث شوند نه تنها دفعة اول بلكه چندين بار اول دخول، ناراحت كننده و دردناك شوند. زناني كه بطور ممتد در عمل آميزش مهبلي شركت نمي‌كنند، ممكن است در هر بار اين مشكل را تجربه كنند. دلايل بالقوه‌اي كه باعث درد و ناراحتي مي‌شوند در زير آمده‌اند

از ميان يك دختر جوان و يا يك زن كداميك بايد براي آميزش مهبلي براي اولين بار انتخاب شوند؟ اين موضوع به شخص بستگي دارد. يك شريك بلند مدت، انتخاب خوبي است. نياز نيست كه شما عاشق او باشيد و يا بخواهيد با او ازدواج كنيد، اما شما بايد دوستان خوبي باشيد و به هم اعتماد كرده و به يكديگر احترام بگذاريد. شما بايد از بودن در كنار يكديگر لذت ببريد و بتوانيد افكار خود را آزادانه براي يكديگر بيان كنيد. شما بايد قادر باشيد كه تصور كنيد كه رابطة شما سالها بطول خواهد انجاميد. اين به آن دليل است كه سكس يك فرآيند يادگيري است كه نيازمند زمان و ارتباط مي‌باشد. وقتي كه شما مي‌خواهيد به رابطة سكسي بپردازيد، كه به آميزش مهبلي برسيد، شما بايد مدت زمان كافي صرف كنيد تا مهارتهاي سكسي را با يكديگر بياموزيد، شما قبلاَ بايد از سكس با يكديگر لذت ببريد. نوجوانان و زنان بايد شريك جنسي خود را كه مي‌خواهند براي اولين بار با او آميزش داشته باشند را با احتياط انتخاب كنند، اگر شما مطمئن نيستيد كه او شخص درستي است، او را انتخاب نكنيد. حتي اگر آنها هم شخص درستي هستند، به اين معنا نيست كه اين كار را بكنيد

يك پند براي تازه عروس‌هاي باكره و زناني كه سكس را تا سن بيست سالگي يا بيشتر به تعويق مي‌اندازند. زناني كه اينكار را مي‌كنند اغلب ارزش بكارتشان برايشان زياد است وگرنه اين مدت براي فعاليت سكسي صبر نمي‌كردند، بطوريكه غير باكره شدن براي آنها خيلي مهم است و انتظارات زيادي از بار اول دارند، بطوريكه مسئله اينست كه آنها احتمالاَ نه تنها آميزش مهبلي نداشته‌اند، بلكه حتي از بغل كردن و بوسيدن هم تجربه‌اي ندارند. توصيه من به اين زنان اينست كه به تدريج مهارت‌هاي سكسي را يك به يك با شريكشان توسعه دهند و آنها را توسعه دهند، قبل از آنكه آميزش و دخول داشته باشند. انتخاب عاقلانه اينست كه شما اولين سالگرد عروسيتان را با آميزش مهبلي جشن بگيريد بجاي اينكه در شب عروسي وقتي كه خسته هستيد عمل دخول را انجام دهيد. احتمالاَ شما براي سالها زن و شوهر هستيد، بنابراين لازم نيست در شب اول يا در هفتة اول همه كار را انجام دهيد. اگر شما صبر كنيد، هيجان انجام آن از بين نخواهد رفت، انتظار باعث افزايش و پيشرفت رابطة شما و شريكات خواهد شد. تفريح كنيد و آنرا كاوش كنيد و به خود فشار نياوريد كه مانند يك مولد سكسي عمل كنيد. معمولاَ براي زن و شوهر‌ها خوب نيست كه حاملگي در طول سال اول رخ بدهد

به اين منظور جامعه زنان و دختران را با تاكتيك ترساندن متقاعد كرده كه از بكار گرفته شدن براي سكس و دخول جلوگيري كنند. جامعه زنان و دختران را به اين صورت رهبري كرده كه در آنان اين هراس را بوجود آورده كه اولين تجربة سكسي خيلي دردناك و خونريزي كننده است. اگر شما آن را باور كنيد، احتمال اينكه آنرا انجام دهيد خيلي كم خواهد بود، بطوريكه اولين تجربة زن با بكار گرفتن دخول آنقدر كه در ذهنش جا افتاده دردناك و خونريزي كننده نيست، در حاليكه زناني كه درد و ناراحتي را تجربه كرده‌اند، آنرا زياد و بد بيان نكرده‌اند، در اتفاقات ديگر اغلب درد، نشانة خطا بودن چيزهايي است

حدود پنجاه درصد زنان مقداري خونريزي را در اولين يا دو بار اول دخول در مهبل، تجربه كرده‌اند. معمولاَ علت اين خونريزي پاره شدن پردة بكارتشان است. گاهي اوقات ديوار مهبل نيز زخمي مي شود و اين مي‌تواند باعث خونريزي بيشتر شود. معمولاَ مقدار اين خونريزي خيلي كم و در حدود يك قاشق غذاخوري است در مقايسه حدود 4 قاشق غذاخوري در هر پريود از قاعدگي از زن خارج مي‌شود، در بعضي موارد ممكن است اين خونريزي كمي بيشتر بشود كه در اين صورت زنان نبايد نگران چيزي باشند

راه جلوگيري از آن اينست كه خيلي آرام و با ملايمت، پردة بكارت و فرج پيشين، در عمل دخول كشيده بشوند. بنظر مي‌رسد كه اگر دورة توسعة سكسي به درستي رعايت بشود، پردة بكارت به آرامي و بدون درد قبل از دخول براي اولين بار گشاد بشود. يك زن مي‌تواند خودش با انگشتانش اين كار را انجام دهد. انگشتان را با يك روان كننده با پايه آب و يا بزاق دهان روان كند و در حين استمنا به آرامي و با ملايمت آنها را به درون فرجش بكند. شما از نظر سكسي برانگيخته خواهيد شد وقتي كه اين كار را انجام مي‌دهيد. در زمانيكه يك دست مشغول كاوش فرج است، از دست ديگر براي نوازش چوچوله استفاده بكنيد. در شروع، ممكن است كه فقط نوك انگشتتان وارد بشود، بوسيلة انگشت يا نوك آن كه درون مهبل قرار دارد با ملايمت آنرا از مركز فرج به طرف خارج در جهت قطري فشار بدهيد. فرج را بصورت يك ساعت تصور كنيد و انگشتتنان را بسوي همة شماره‌هاي آن فشار دهيد. اين كار باعث كشيدگي پردة بكارت مي‌شود. به مرور زمان از سه انگشت يا شيئ بزرگتر استفاده بكنيد

در ابتدا ممكن است ماهيچه‌هاي لگني اطراف سوراخ فرج منقبض باشند و سوراخ پردة بكارت هم خيلي كوچك باشد، اين امر ممكن است كه باعث ‌شود كه حتي وارد كردن يك انگشت درون فرج هم ناراحت كننده و يا غير ممكن باشد. در اين حالت فقط به سوي سوراخ فرج فشار وارد كنيد بجاي اينكه سعي كنيد كه انگشتتان را داخل آن بكنيد. در هنگام فشار، انگشتتان را در يك مسير دايره‌اي به آرامي حركت بدهيد. با صبر شما بايد به آرامي انگشتتان را وارد بدن بكنيد كه ممكن است اين كار در طول دوره‌هاي متمادي در روزهاي مختلف انجام بشود. شما مي‌توانيد براي كاوش كردن و ديدن و يافتن پردة بكارت و سوراخ فرج از يك آئينه كمك بگيريد

شريك يك زن نيز مي‌تواند اين كار را در حين سكس بكند، اگر آنها آرام و ملايم هستند. ازتباط خوب زن و شريكش باعث مي‌شود كه زن به شريكش اطلاع بدهد كه آيا به فشار بيشتر و يا سرعت بيشتر نياز دارد يا نه. شريك زن بايد خيلي آرام و با ملايمت اين كار را انجام دهد. مردان جوان تمايل دارند كه بيش از اندازه خشن و جدي باشند، لازم است كه آنها تلاش بكنند كه طور ديگري باشند. لازم است كه زن قادر باشد كه پاهايش را كاملاَ از هم باز كرده و ماهيچه‌هايش را شل بكند. انجام دادن اين كار با شلوار و شورت زنانه ناشيانه است و باعث بروز ناراحتي غير ضروري مي‌گردد، انجام دادن آن در يك فضاي تنك مانند اتومبيل نيز چنين مشكلي بوجود مي‌آورد
dezi_mangool@yahoo.com
reza_d_f2001@yahoo.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home